Kort presentasjon av FIBA på norsk

FIBA (Foreign Investors Business Association) er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 2008 i Murmansk og har kontor der. I 2014 ble foreningen slått sammen med NBA (Norwegian Business Association). Organisasjonen har et internasjonalt styre med representanter fra Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Russland.

Hovedmålet med FIBA er ifølge statuttene «å representere, beskytte og markedsføre» medlemmenes interesser. Dessuten samarbeider FIBA med regionale myndigheter og andre relevante organisasjoner for å utvikle et gunstig investeringsklima.  FIBA er en aktiv samarbeidspartner i «Team Norway» i Murmansk.

FIBA gjennomfører en rekke arrangementer som bidrar til å bygge opp nettverk og utveksle informasjon – som for eksempel:

-          Deltagelse på fagmesser i Murmansk med fellesstand (temaer: fiskeri, olje/gass, reiseliv)

-          Nettverksmøter tre ganger i året i samarbeid med Norsk-Russisk Handelskammer

-          Aktiv deltakelse i forberedelsen og gjennomføringen av de norsk-russiske «Grensesamarbeidsdagene»

-          Årlig fagseminar «Out of Murmansk»

-          Medlemsmøter flere ganger i året

-          Sosiale arrangementer: julebord, midsommerparty og spontane treff

 

FIBA sender ut infobrev og har oppdaterte nyheter på sitt nettsted www.fiba.nba-murmansk.net.

Vårt tilbud til deg: Ta kontakt med FIBA når du planlegger aktiviteter i Murmansk og trenger lokal ekspertise og hjelp – og bli medlem for å kunne delta i vårt internasjonale næringsnettverk i Murmansk-regionen.

Kontakt:

Ulrich Kreuzenbeck

Styreleder & sekretær

Mobil: +7 911 3000099

E-post: ulrich@russland.ru

Webside: www.fiba.nba-murmansk.net